Konsultacje indywidualne

Tematyka konsultacji ustalana jest każdorazowo indywidualnie pomiędzy uczestnikiem a naszym specjalistą.

Doradca zawodowy
Konsultacje z doradcą zawodowym dotyczą głównie: określenia kierunku rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dostępnych ofert pracy.

Psycholog
Konsultacje z psychologiem dotyczą głównie: określenia mocnych stron (także na podstawie testów psychologicznych), radzenia sobie ze stresem, metod redukcji napięcia psychicznego, wspólnego poszukiwania rozwiązań napotykanych trudności w życiu codziennym.

 

Pracownik socjalny
Konsultacje z pracownikiem socjalnym dotyczą głównie: uzyskania bezpieczeństwa socjalnego, korzystania z rozwiązań ustawowych, kierowania do odpowiednich instytucji, sporządzania pism urzędowych, warunków otrzymywania dofinansowań i dotacji.