Konsultacje indywidualne

Tematyka konsultacji ustalana jest każdorazowo indywidualnie pomiędzy klientem a naszym specjalistą.

Doradca zawodowy
Konsultacje z doradcą zawodowym dotyczą głównie: określenia kierunku rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, analizy dostępnych ofert pracy, poznania przepisów prawa pracy i uprawnień pracowników niepełnosprawnych, rozeznania we współczesnym rynku pracy.

Psycholog
Konsultacje z psychologiem dotyczą głównie: określenia mocnych stron (także na podstawie testów psychologicznych), wyznaczenia kierunku rozwoju osobistego, poszukiwania rozwiązań problemów życiowych, np. wychowawczych czy  trudności w kontaktach interpersonalnych, lepszego radzenia sobie z sytuacją poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem.

Pracownik socjalny
Konsultacje z pracownikiem socjalnym dotyczą głównie: uzyskania bezpieczeństwa socjalnego, korzystania z rozwiązań ustawowych, kierowania do odpowiednich instytucji, sporządzania pism urzędowych, warunków otrzymywania dofinansowań i dotacji.