Warsztaty

Warsztaty kompetencji społecznych prowadzone przez psychologa (obejmują 10 spotkań po 3 godziny)
Dotyczą różnorodnej tematyki z zakresu umiejętności społecznych takich jak efektywna komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie emocjami, współpraca w grupie, zarządzanie czasem czy automotywacja. Największą wartością tej formy zajęć jest wspólne poszukiwanie rozwiązań trudności pojawiających się w życiu społecznym w duchu porozumienia bez przemocy oraz podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu. Służy temu ciągła wymiana doświadczeń między uczestnikami, zdobywanie umiejętności poprzez pracę indywidualną oraz zadania w grupach przy wykorzystaniu aktywnych form prowadzenia warsztatów, tj. burza mózgów, dyskusja, drama, studium przypadku, mapa mentalna, czy ćwiczenia w parach.

 

Warsztat kreowania i znajdowania możliwości na rynku pracy prowadzony przez doradcę zawodowego (obejmują 7 spotkań raz w tygodniu, każde trwa około 3 godzin)
Skupiony jest wokół problematyki poszukiwania zatrudnienia. Prezentowane są sposoby znajdowania atrakcyjnych ofert pracy. Omawiane są kwestie związane z dokumentami rekrutacyjnymi, analizowane różne wzory tychże dokumentów z naciskiem na możliwości zaprezentowania swojego doświadczenia zawodowego za pomocą różnorodnych graficznych prezentacji. Uczestnicy mają szansę poćwiczyć umiejętności związane z autoprezentacją i rozmową kwalifikacyjną. Każdy Uczestnik ma głos, każdy ma szansę wypowiedzenia się i przekazania swoich doświadczeń. Wspólnie analizowane są wyzwania, przed którymi stają poszukujący swojego miejsca na rynku pracy, Uczestnicy wspierają się, starają się znaleźć różne możliwości wyjścia z trudnych sytuacji.

 

Warsztaty „Okiem rekrutera” prowadzone przez trenerów-rekruterów z międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Alexander Mann Solutions (obejmują 3 spotkania po 3 godziny)
Dotyczą tematyki związanej z rekrutacją do pracy w międzynarodowych firmach, tj. poszukiwanie pracy, pisanie CV oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zajęcia mają charakter praktyczny, bazują na doświadczeniu rekruterów z AMS, którzy dzielą się swoją unikatową specjalistyczną wiedzą z zakresu rekrutowania pracowników.

 

Warsztaty „Budowanie wizerunku zawodowego”
Prowadzone są przez trenera zawodowego, specjalistę ds. szkoleń, projektanta kariery /biznes konsultanta. Obejmują tematykę rozwoju zawodowego, budowania wizerunku zawodowego, sztukę pozytywnego mówienia o sobie, efektywne zarządzanie informacją o sobie na podstawie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM), skuteczne negocjacje oraz pracę nad relacjami między ludzkimi. Warsztaty oparte są na wiedzy eksperckiej, doświadczeniu oraz dostarczają nowinek ze „świata biznesu”. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, oparte są w szczególności na pracy nad sobą, pracy indywidualnej oraz grupowej. Podczas spotkań wykorzystywane są prezentacje, filmy, myślenie wizualne, mini wykłady, burza mózgów, case study, aktywne słuchanie oraz scenki rodzajowe.