Warsztaty

Warsztaty psychologiczno-doradcze są to treningi nakierowane na rozwój umiejętności społecznych
i intrapersonalnych. Są to zajęcia aktywizujące, wypełnione dyskusjami i twórczymi ćwiczeniami. Ich wartość dla rozwoju osobistego i zawodowego jest znaczna, dlatego każdy Uczestnik podczas pobytu w KIS realizuje zajęcia warsztatowe. Na warsztatach spotykamy się raz w tygodniu przez trzy miesiące.

Warsztaty obejmują m.in. następującą tematykę:

    * bilans umiejętności, mocne strony
    * metody poszukiwania pracy
    * przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
    * autoprezentacja
    * przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
    * podjęcie pracy
    * efektywna komunikacja
    * asertywność
    * radzenie sobie ze stresem
    * współpraca w grupie
    * samopoznanie
    * twórcze wykorzystanie złości
    * funkcjonowanie społeczne
    * automotywacja
    * efektywne uczenie się