Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w KIS zapraszamy na wstępne spotkanie rekrutacyjne określające udział w KIS.

W KIS „Leonardo” rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, co oznacza, że można zgłosić się o każdej porze roku. Długość oczekiwania na rozpoczęcie udziału jest różna (zwykle od 1 - 4 miesięcy).

Przypominamy, że udział w Klubie jest możliwy dla bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy spełniają warunki zapisane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Osobom pytającym, co poza tym jest konieczne, aby zakwalifikować się do KIS, odpowiadamy: chęć rozwoju własnego i motywacja do udziału w Klubie. Oczywiście jest konieczna także akceptacja proponowanych przez nas zasad uczestnictwa.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w KIS zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku w celu umówienia się na spotkanie z pracownikiem KIS i wypełnienia niezbędnej dokumentacji.