Bieżące

W okresie od 01.07.2015 do 30.06.2018 Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo", w ramach umowy o wsparcie zadania publicznego z Gminą Miejską Kraków na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzi Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

http://www.krakow.pl

 

http://www.ngo.krakow.pl

 

Informacje dotyczące działań aktualnie prowadzonych przez KIS Leonardo znajdują się w zakładce O NAS.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.